English Version

 

 

Musikjuridik

Mer än 25 års erfarenhet av alla sorters förekommande avtal inom musik och underhållningsindustrin, såsom licensavtal, artistavtal, producentavtal, managementavtal, förlagsavtal och försäljnings/distributionsavtal, både gentemot de multinationella bolagen och independentbolag. En erfarenhet och framförallt en specialkunskap som inte en ”vanlig” jurist besitter.

Jag kan hjälpa dig med analys och kommentarer av ditt avtal, jag kan även sköta förhandlingen åt dig eller ditt bolag. Jag har också lång erfarenhet av tvister. Det kan vara speciellt värdefullt där du är beroende av en god personlig relation i det fortsatta arbetet.

Har du frågor angående upphovsrätt?
Behöver du hjälp med;
att starta egen firma eller bolag?
Kompanjonsavtal?
Digital försäljning?
Att registrera bandnamn och/eller artistnamn?

Många bolag och artister går miste om de utförandeersättningar som de har rätt till, här finns oftast en del att göra för de flesta.

Har du själv erfarenheten och tiden?
Har du råd med misstag i dina avtal, eller slarv på grund av tidsbrist?

För referenser eller direktkontakt, skicka e-mail till nedanstående adress.

Med vänlig hälsning
Tomas Sunmo

E-MAIL: Tomas.Sunmo@indes.se
Tel: 070-545 18 59